The 4 Crosses Arena will be hosting a Charity Football match on Friday, 6 May. Ysgol Bod Alaw will be hosting the game to fundraise for Dementia UK.

A team of staff and former pupils will be facing a parents team with kick off at 7pm.

Bydd gêm elsusennol yn cael ei chynnal yn Arena 4 Crosses ar nos Wener, 6 Mai. Ysgol Bod Alaw fydd yn cynnal y gêm i godi arian ar gyfer Dementia UK.

Bydd tîm o staff a cyn ddisgyblion yn wynebu tîm rhieni gyda’r gic gyntaf am 7pm.

Sgorio
Soccer