COLWYN BAY Football Club wish to thank every volunteer, supporter, parent and sponsors for their continued support during the year.

We wish you all a Happy Christmas and a Happy New Year.

HOFFAI Clwb Pêl Droed Bae Colwyn ddiolch i pob un gwirfoddolwr, cefnogwr, rhiant a noddwyr am eu cefnogaeth barhaol yn ystod y flwyddyn.

Dymunwn Nadolig Llawen i chi gyd a Blwyddyn Newydd Dda.