Bb78A860 Cf11 4A8B B623 0026A2Ae9016

Colwyn Bay Football club is inviting applicants for the position of first team manager. 

The successful candidate should have experience of non league football, a FAW / UEFA B Coaching licence minimum & working towards FAW / UEFA A Coaching licence desirable and is capable of building strong working relationships with all the stakeholders at the club, from board members to supporters.

Please note this a part time role.  

Applications must be made in writing and include a detailed footballing CV and philosophy, plus information regarding any current contractual arrangements with existing clubs. The details must be submitted by email to the Chairman, Neil Coverley. chairman@cbfc.wales 

The closing date for applications will be 18:00 GMT, Thursday 6th January, 2022

—————————————————————————————————————————
Mae Clwb Pêl Droed Bae Colwyn yn gwahodd ymgeiswyr ar gyfer swydd rheolwr y tîm cyntaf.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o bêl-droed lled broffesiynol a lleiafswm o drwydded hyfforddi B CBDC/UEFA ac yn gweithio tuag at drwydded hyfforddi A CBDC/UEFA, gyda’r gallu i fagu perthynas gryf gyda holl rhanddeiliad y clwb, o gyfarwyddwyr i gefnogwyr.

Swydd rhan amser yw hon.

Dylid gwneud ceisiadau ysgrifenedig gan gynnwys CV pêl-droed a’ch gweledigaeth, yn ogystal â manylion am unrhyw gytundebau ac ymrwymiadau presennol gyda chlybiau. Dylid gyrru’r manylion drwy ebost at y Cadeirydd Neil Coverley: chairman@cbfc.wales 

Dyddiau cau ar gyfer ceisiadau fydd 18:00 GMT, Dydd Iau 6ed Ionawr, 2022.